Banner
Banner

Joie de lecture отговорно се отнася към Вашите лични данни, напълно съобразено със Закона за личните данни и въведените от 25 май 2018 г. мерки за изпълнение и прилагане на Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните),(ОВ, L119/1 от 4 май 2016 г.)

В електронния магазин Joie de lecture се обработват лични данни само за целите на продажбата и доставката на книги.

Администратор на лични, обработвани от Joie de lecture е Слънчеви Поздрави ЕООД, ЕИК 203039455, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Захари Зограф 57.

Видове лични данни, които обработваме

1. Данни за профила Ви в е-магазин Joie de lecture

2. Данни за онлайн поръчка, направена от Вас

Лично и фамилно име на лицето за доставка;

Адрес за доставка – град, пощенски код, адрес;

Телефон за доставка;

Имейл адрес и IP адрес;

Данни за фактура – имена, телефон, град, адрес;

Начин на доставка;

Начин на плащане и сума за плащане;

Номер на поръчка;

Ние използваме Вашите лични данни за следните цели:

При обработка на поръчките.

За да Ви изпратим известие за доставка или при възникване на проблеми с доставката.

История на плащанията.

При връщане на продукти.

За да създадем и управляваме Вашият личен профил.

Вие също имате право:

Да поискате информация по всяко време относно личните Ви данни, които съхраняваме и ние ще Ви ги предоставим.

Да коригирате Вашите лични данни по всяко време, чрез самостоятелен достъп до създадения от Вас личен профил или да поискате ние да го направим.